VSI SMO DEL SKUPNOSTI IN OKOLJA

O učinkovitem in uspešnem poslovanju podjetja v sodobnem času ne moremo govoriti, ne da bi pri tem vpletli ustrezno mero družbene odgovornosti. Zavedamo se, da smo tako kot posamezniki ter kot poslovni subjekt del širšega naravnega in družbenega okolja, ki nas spremlja na vsakem koraku uspešne poslovne poti. Zato s skrbno načrtovanimi aktivnostmi poskrbimo, da okolju in skupnosti redno vračamo za vso izkazano podporo.

 

Sončna elektrarna mebloJOGI® za zeleno energijo iz obnovljivih virov

 

Podjetje Meblo INT d. o. o. tudi v svojem poslovanju skrbi za okolje. Proizvodnja izdelkov za spanje poteka v stavbi, ki ima na strehi nameščeno eno izmed večjih sončnih elektrarn v Sloveniji. Sončna elektrarna mebloJOGI® je tako tudi iz nacionalnega vidika pomemben proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov.

Več o sončni elektrarni mebloJOGI®

Sončna elektrarna mebloJOGI® je sestavljena iz 3.416 fotovoltaičnih modulov, ki pokrivajo 5.715,94 m2 od celotnih 11.484,11 m2 strehe objekta. Med samo izgradnjo elektrarne se je obenem izvedla tudi sanacija streh, pri čemer je bilo odstranjenih 120 ton azbestne kritine. Za novo kritino so bili izbrani pločevinasti sendvič paneli, ki so dodatno povečali kakovost izolacije stavbe. Čeprav je iz severne strani pogled na stavbo ostal nespremenjen, krasi streho na južni strani fotovoltaična elektrarna, ki je obenem tudi primarna strešna kritina.

Fotovoltaični moduli moči 250 W skupaj tvorijo sončno elektrarno z nazivno močjo 853,25 kWp, ki bo na leto proizvedla približno 970 MWh električne energije, kar približno zadosti potrebam po električni energiji 240 gospodinjstev. Elektrarna za delovanje ne potrebuje fosilnih goriv in ne onesnažuje okolja. Nasprotno, vsak megavat proizvedene električne energije prepreči izpust ene tone CO2, ki bi sicer nastal pri proizvodnji v konvencionalnih elektrarnah. Njeno delovanje je tiho in za okolico nemoteče. Pomembnejši del pri sami elektrarni je lastna transformatorska postaja, na katero je elektrarna priklopljena od maja 2011.

Za potrebe elektrarne smo zgradili tudi novo transformatorsko postajo moči 1 MW, preko katere je elektrarna priklopljena neposredno na 20 kW distribucijsko omrežje. Poleg fotovoltaičnih modulov elektrarno sestavlja še 60 razsmernikov in komunikacijski sistem. Nameščenih je bilo 25.000 m kabla, vse skupaj pa je pritrjeno s približno 140.000 vijaki.

Pri izgradnji elektrarne je v obdobju treh mesecev aktivno sodelovalo približno 30 delavcev. Za obnovo strehe je poskrbelo podjetje Solmont d.o.o., projektiranje in izgradnjo elektrarne pa je izvedlo podjetje Tep d.o.o., ki bo tudi izvajalo stalni nadzor elektrarne.

Sončna elektrarna mebloJOGI®, kot največja na primorskem in ena izmed večjih v Sloveniji, je v tehničnem pomenu pravi biser in vsekakor predstavlja mejnik pri izrabi obnovljivih virov energije v regiji.

 

SKRB ZA OKOLJE – ODGOVORNO RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO

Podjetje Meblo INT d. o. o. je vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo pri podjetju Slopak in tako prispeva k odgovornemu odnosu do okolja. Strankam nudimo tudi odvoz starega ležišča in poskrbimo za ustrezno recikliranje.

 

MOTIVIRANI, ODGOVORNI IN ZADOVOLJNI ZAPOSLENI

Prizadevamo si za pozitivno delovno okolje ter nenehno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, saj lahko le tako zagotovimo kakovost naših izdelkov in storitev ter optimizacijo vseh delovnih procesov. Odgovornost, iniciativnost, trud in uspeh so vrednote, ki jih pričakujemo, prepoznamo in ustrezno nagradimo.

 

DONACIJE

 

Ležišča za novorojenčke v bolnišnicah, humanitarna društva, mladinske domove ipd.

Življenje je nepredvidljivo in pogosto se dogaja, da najranljivejše skupine potrebujejo pomoč. Podjetje Meblo INT d. o. o. in zaposleni z vso skrbnostjo in po svojih zmožnostih pomagamo pri raznih dobrodelnih projektih, doniramo ležišča in vzmetnice humanitarnim društvom, otroškim oddelkom bolnišnic, mladinskim domom, ipd.

SPONZORSTVO

 

Podpiramo mlade kolesarje in delovanje kolesarskega kluba mebloJOGI® Pro-Concrete Cycling Team

Sponzorsko podpiramo delovanje kolesarskega kluba mebloJOGI® Pro-Concrete Cycling Team, ki je usmerjen v razvoj mladih tekmovalcev kolesarjev kot tudi profesionalnih kolesarjev. Tako v podjetju kot tudi v kolesarskem klubu delimo enake vrednote – podpiramo zdrav način življenja in kakovostnega preživljanja prostega časa, ki je za mlade še kako pomemben. Meblo INT d. o. o. tudi preko kolesarskega kluba prispeva k uspešnosti okolja v katerem živimo in ustvarjamo.

Sponzorsko podpiramo slovensko smučarsko reprezentantko Ano Bucik

Na tiskovni konferenci dne 29.9.2020 smo javnosti predstavili sponzorsko partnerstvo z alpsko smučarko in članico slovenske reprezentance Ano Bucik. Sklenjena je bila sponzorska pogodba za dve sezoni, ki poleg klasične oblike sponzorstva vključuje tudi svetovanje na področju spanja športnikov. Podjetje tako nadaljuje dolgoletno tradicijo podpore različnim športnim panogam v širšem lokalnem okolju. 

Sodelovanje predstavlja obojestransko priložnost, saj poudarja vrednote zdravega načina življenja, katere kot podjetje zagovarjamo. Kot strokovnjaki na področju spanja, se veliko ukvarjamo s kakovostjo spanja, kar je zlasti pomembno za vrhunske športnike, kot je tudi Ana poudarila. V ta namen uporabljamo merilni senzor s katerim pridemo do podatkov, ki pripomorejo k oceni kakovosti spanja (razmerje med fazami spanja, nivo dihanja, srčni utrip,..). Slednje je predvsem pomembno pri planiranju trenažnih procesov ter vzdrževanju dragocenega razmerja med fazami regeneracije in obremenitve. 

Ana je postala del »športne družine« mebloJOGI® in ambasadorka vzmetnice mebloJOGI® Perla+. S tem se pridružuje zasedbi ambasadorjev kvalitetnega spanja, kot sta to tudi vrhunska kolesarja Tadej Pogačar za vzmetnico mebloJOGI® Platinum in Jan Polanc za vzmetnico mebloJOGI® Woody.

--

let izkušenj v izdelavi vzmetnic

--

+

naspanih uporabnikov mebloJOGI®

--

opremljenih hotelov in ostalih objektov
Logo Header Menu